19521105 - Sylfaste mejeri nedlägges.

Sylfaste mejeri nedlägges.
En rationaliseringsåtgärd.

Från och med årsskiftet 1952-53 kommer driften vid Sylfaste mejeri att nedläggas, beslöts det vid extra kretsstämma den 25 okt. med Sylfastekretsen av Gotlands läns mejeriförening. Leverantörerna, 170 stycken, till Sylfastemejeriet kommer  att få sin mjölk transporterad till mejeriet i Visby som då kommer upp till 1.200 leverantörer, omtalar länsmejeriets chef, direktör Rollman, för Gotlänningen.

I det extra kretssammanträdet deltog ett 20-tal medlemmar, men då det för beslutets giltighet erfordrades att minst hälften av Sylfastemejeriets gamla leverantörer skulle instämma i beslutet har under den senaste veckan direktör Rollman besökt ett 100-tal av leverantörerna för att utröna deras ståndpunkt i den viktiga frågan. Att mer än 90 proc. av de tillfrågade velat instämma i detta beslut vittnar om att jordbrukarna inom detta område inser de ekonomiska fördelar som en lämplig centralisering av mejeridriften innebär.
Vid mejeriet i Visby kommer mjölken från fem nedlagda mejerier att förädlas, sedan detta beslut vid årsskiftet kommer i tillämpning. Det blir leverantörer i Endre, Akebäck, Ekeby, Källunge, Roma, Björke, Fole och Follingbo som kommer att få sin mjölk transporterad, på vilket sätt är ännu inte klart, till Visby.
Orsaken till nedläggandet är naturligtvis rationalisering, driftskostnaderna blir betydligt billigare och en annan fördel är att mjölkmängden i Visby blir så stor att man kan ha osttillverkning året runt och på så sätt kan lantbrukarna också få vassle året runt.Gotlänningen
Onsdagen 5 november 1952
Nr 257
Årgång 69
Lösnummer 20 öre