19521105 - Vid Visby kommunaltjänstemannaförenings

Vid Visby kommunaltjänstemannaförenings

kvartalsmöte i måndags visade stadsträdgårdsmästare Fritz Örtholm en samling färgbilder under rubriken »Vår och sommar i Visby». Då vår stads skönhet till så stor del består av blommor, och växter, blev förevisningen med stadsträdgårdsmästarens ledsag9nde beskrivning i mycket hög grad intressant och njutbar, varför åskådarna omedelbart tingade en repris med tanke på att vid en familjeafton även medlemmarnas fruar resp. män skulle få njuta av föreställningen.
Tidigare under kvällens mötesförhandlingar hade ing. Ivar Plahn redogjort för de beslut, som fattats vid förbundskongressen i Stockholm den 28-30 september i år. En av de viktigaste frågorna vid kongressen var enligt ingenjör Plahn tillstyrkandet av en gränsdragningsöverenskommelse mellan Sveriges kommunaltjänsteman.-förb. och Svenska Kommunalarbetareförbundet betr. vilka kategorier tjänstemän, som skall ansluta sig till resp. organisationer.
Bland övriga progråmpunkter kan nämnas en redogörelse för de viktigaste bestämmelserna i det nya »Normalpensionsreglemente», som av Svenska Stadsförbundet rekommenderats till antagande i anslutna kommuner och som kommer att föreläggas stadsfullmäktige i Visby »inom den närmaste tiden» enl. talarens förhoppning.Gotlänningen
Onsdagen 5 november 1952
Nr 257
Årgång 69
Lösnummer 20 öre