19521106 - Auto-Tjänst

Auto-Tjänst
VisbyGotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258
Årgång 69