19521106 - Lindblads Bosättning A/B

Lindblads Bosättning A/B
S:a Kyrkogatan 4. Tel 728.Gotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258
Årgång 69