19521106 - Danielsons

Danielsons
Wallérs Plats. Tel. 75.Gotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258
Årgång 69