19521106 - Läroverken.

Läroverken.

Skolöverstyrelsen har till e.o. adjunkt i Ce 24 antagit fil. mag. Hans Kimberg vid läroverket i Visby.Gotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258
Årgång 69