19521106 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på söndag fru Hilda Sofia Dahlström, Tjelders i Boge.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag fru Maria Ekström, Starrlause i Stånga. Jubilaren, som är född i Ardre, är maka till hemmansägaren Emil Ekström.

På söndag fyller fru Elisabet Andersson, maka till hr Arvid Andersson, Lunds i Västerhejde, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på lördag droskägaren Henrik Pettersson, Stockholm. Jubilaren är född vid Gardrungs i Stenkumla. För ett 30-tal år sedan kom han till Stockholm och driver där nu en droskrörelse. Han hör till de populära bland människor.

FEMTIO ÅR fyller på söndag fru Gunhild Johansson, maka till linjearb. Hilding Johansson, Kauparve i Lärbro.

På söndag fyller städerskan Gunhild Pettersson, Apelgatan 2, Visby, femtio år.

På söndag fyller byggnadssnickaren Artur Jakobsson, Bringsarve i Ardre, femtio år. Han är född i Ardre och har gjort sig känd som en duktig yrkesman. Fr. o. m. höstterminen i år fungerar han som slöjdlärare vid skolan i socknen. Religiöst intresserad tillhör han Ardre baptistförsamling.

På lördag fyller fru Ester Eliasson, Prästgården i Rone, femtio år. Hon är maka till sjökapten A. Eliasson.Gotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258
Årgång 69