19521106 - Dödsfall

Dödsfall

F. hemmansägaren Laurentius Kristiansson, Sigreifs i Vamlingbo, avled i går i en ålder av 79 år, Han var född i Vamlingbo och brukade under många år fädernegården, vilken nu innehas av en dotter och måg. Den bortgångne, som efterlämnar minnet av en arbetsam, omtyckt och präktig man, sörjes närmast av maka Sigrid, född Ekodahl, barn och barnbarn.

Änkefru Josefina Christoffersson, Burgsvik, har avlidit, 81 år gammal. Hon var född i Vall och sedan några år änka efter lantbrukaren Axel Christoffersson. Efter att ha varit bosatt i Hogrän och Vänge flyttade hon för ett år sedan med dotter och måg till Burgsvik. Närmast sörjes hon av tre döttrar, Sigrid, maka till banmästare Gustav Ljunggren, Vingåker, Margit, maka till vägarbetaren Karl Rydberg, Roma, och Ellen, maka till elektriker Hilding Sjögren, Burgsvik, en fosterdotter, Elsie, maka till hr Bertil Olsson, Örebro, barnbarn samt syskon i Amerika.

F. snickaren August Jakobsson, Bläse i Fleringe, avled natten till i dag. Han var född 1867 och i sin ungdom var han sjöman och hade Snickeri som hobby. Från sina resor hemförde han många vackra saker. Under en lång följd av år var han sedan snickare vid Bläse kalkbruk. Han var en försynt och hjälpsam man och mycket uppskattad och värderad i sin hemsocken. Närmast sörjes han av maka, född Eklund, en dotter, Ada, maka till stenarbetaren Edvard Ottosson, Bläse, samt barnbarn och syskon.Gotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258
Årgång 69