19520710 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Kyrkoadjunkt N. H. Mårdh har förordnats att 12/7-11/8 uppehålla kyrkoherdetjänsten i Roma.Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156
Årgång 69