19520710 - Gotland Runt. Fårösund.

Gotland Runt.

FÅRöSUND
KA 3:s musikkår konsertgirar i parken i Fårösund i kväll kl. 19.15. Dirigent är musikdir. Åke Dohlin. Programmet: 1) Marcia Milano (Ponchello), 2) Bagatelluvertyr (Rixner), 3) Liebeslieder, vals (Strauss), 4) Elegi (Massenet), 5) Rolfiana, potp. (arr. Bingang), 6) Två schlagermelodier (Hickman—Baxter), 7) Graf Zeppelin, i marsch (Teike).Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156
Årgång 69