19520709 - Fårösunds skoldistrikt.

Fårösunds skoldistrikt.

Två ordinarie folkskolläraretjänster med plac. tills vidare vid Bunge folkskola, belägen i Fårösunds samhälle, ledigförklaras härmed. Skolform Aa. Lästid 39 v. 03. Hl. Ej tjänstebosttäder.
Ansökningshandlingar med merit-och tjänsteförteckning enl. fastställt formulär och ställda till folkskolestyrelsen i Fårösund insändas inom laga tid till Tjänstemannaförmedlingen, Visby.
Fårösund den 7 juli 1952.
Martin Ahlqvist
Distriktsöverlärare. Tel. Fårösund 188.Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155
Årgång 69