19520709 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOTVÅ ÅR fyller på fredag fru Anna Charlotta Hallin, Gloser i Gammelgarn. Hon är maka till förre lantbrukaren A. Hallin och makarna har tidigare haft en gård i Kräklingbo.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag stenarbetaren Karl Manfred Lundström, Slite. Han har i ett trettiotal år varit anställd vid Slite cement, men är numera pensionerad.

FEMTIO ÅR fyller fru Eva Svensson, Klinte i Follingbo på fredag.Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155
Årgång 69