19520701 - Svårt att få hemvårdarinnor.

Svårt att få hemvårdarinnor.

Behovet av hemvårdarinnor är fortfarande stort. Situationen kompliceras av att inga hemvårdarinnor står att få. Slite har en tid sökt en sådan och har hittills fått endast en sökande. En kurs för, utbildning av hemvårdarinnor vilken var avsedd att hållas i Roma måste inställas på grund av för få anmälningar.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69