19520701 - Byggnadstillstånd

Byggnadstillstånd

har av länsarbetsnämnden lämnats för uppförande av maskinhus för avloppsanläggning vid sanatoriet i Follingbo.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69