19520702 - Lik från förlista Erik

Lik från förlista Erik
av Nexö flöt i land vid Fårö.

Vid 14-tiden i går gjordes ett likfynd vid Landsnäsa på Fårö. Det var ett manslik som flutit i land.
Vid närmare undersökning fann man att det måste vara en av besättningsmännen på den danska fiskebåten Erik av Nexö, som förliste i vintras utanför Gotland.Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149
Årgång 69