19520702 - Sjöscoutservice i Gotland runt.

Sjöscoutservice i Gotland runt.

Sjöscouterna i Visby skall också i år lämna service under Gotland runt-seglingarna. Visserligen har man en del svårigheter med att få tillräckligt »manskap» i år, men hoppas i alla fall kunna ge en hygglig service.
Pojkarna har nu med sammanlagt fyra båtar seglat upp i Fårösund. En dag seglade hela flottiljen upp till Lutterhorn på Fårö och övernattade där.
I tält har man legat på landbacken, och om dagarna bl.a. sysslat med semaforering och annat. Lägret har haft besök av scoutföräldrar och styrelsen i intresseföreningen med konsulinnan Walberg i spetsen. De 20 deltagarna i lägret visade då sina färdigheter med patrullsegling efter semaforering, och sedan drack alla kaffe ombord på »Gunnfjaun».
Ledare för lägret var Sven Christer Walberg.Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149
Årgång 69