19520702 - Länsstyrelsen har fastställt

Länsstyrelsen har fastställt

kommunalfullmäktiges i Roma kloster beslut att bevilja f. ordf. i Follingbo kommunalnämnd Johannes Dahlström en årlig personlig pension av 500 kr fr.o.m. 1 jan. 1952.Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149
Årgång 69