19520704 - Stångaspelen 1952.

Stångaspelen 1952.

Om söndag den 6 juli hållas årets Stångaspel i Roma. För en mycket stor del av Gotlands befolkning har denna dag, Stångaspelen, blivit något av tradition och festivitet, vilken gör att man ofta får höra uttrycket: »till Stangspeli skall ja, de far ga hur de vill». Det är något i de gamla gotländska idrotterna, som påminner om flydda dagar, då man själv upplevde det man ser framföras och som vittnar om gammal gutnisk framåtanda och kämpanatur. Men även den, som inte känner spelen närmare och dess regler kan inte annat än tjusas av och beundra de fina prestationerna, då de se ett vackert pärkspel med höga vackra lyror eller 2 lag varpkastare, som besitta en nära nog fenomenal träffsäkerhet och prickningsförmåga, för att nu inte tala om de »starka karlar», som behandla den 25 kg tunga stången som om den vore en liten »stydkäpp». Det finns mycket, att se och beundra på Stångaspelen och det gör, att man gärna reser dit och att man aldrig har tråkigt för det ena intressanta ,avlöser det andra i jämn följd.

Förtävlingar i pärk lördagen den 5 juli.
Kl. 13 på lördag sker upprop med de i bak- och frampärk anmälda 21 resp. 20 lag i vardera. Omedelbart vidtager tävlingarna och det må särskilt påpekas, att alla lag med undantag för gubblagen äro tvungna att vara med från börjn, ty i annat fall blir det förlust för det lag som uteblir.
I mästareklassen äro 7 lag anmälda, klass Á 8 lag och rekrytklassen 4 lag. Efter första omgången bilda de vinnande och förlorande lagen vardera en klass inom vilken det spelas alla mot alla. Detta gäller bakpärk. I frampärk är förhållandet likartat. Detta gör, att varje lag får under de båda dagarna spela minst 8 omgångar och de som vet vilket arbete det är att vara pärk-karl inser att det måste kännas skönt att efter ett vackert spel få en fåtölj att vila sig i.

150 varplag.
Varpan är som vanligt delad i flera klasser. De lag som hör till Varpkastningsförbundet bilda klasserna I—III. I klass I äro anmälda 22 lag i klass II 28 lag och i klass II 32 lag. Därtill kommer 5 damlag.
Propagandaklassen har 20 lag, stenklassen 17 och Old Boy 10 lag. Nyhet för året är pojklagen som samlat 17 lag.

Söndagen den 6 juli börjar med idrottsgudstjänst.
Spelen inledes som vanligt med gudstjänst kl. 9.30. Prosten Artvid Ruhr i Roma predikar.

Tävlingarna i pärk och varpa.
Högtalaren, genom vilken hela spelet dirigeras, kommer så att förkunna. att pärldävlingarna skola fortsätta och att varpatävlingarna ska ta sin början. Det är av synnerlig vikt, att såväl idrottsmännen som lagledarna med tanke på det omfångsrika programmet redan från början gå in för att icke slösa bort tid. Så fort en omgång är slutad skall resultatet anmälas till lagledaren, så att ny lottning kan göras och spelet fortsätta.
Kl. 13 skall alla som vilja deltaga i stångstörtning, gotl. femkamp, ryggkast, herre på vågrätt stång och andra skämttävlingar anmäla sig till tävlingsledaren.

»Pengar från skyn»
Kl. 14 eller kanske något dessförinnan kommer ett flygplan att sväva över det inhägnade området för tävlingen. Då kommer spelet att avstanna för då skall alla både spelare och publik förtjäna grova pengar i form av 50-lappar, som kastas ner från flygmaskinen. Riktiga 50-lappar är det ju inte utan det är avtryck av sådana sedlar men de är så beskaffade att alla dessa »lappar» är tandade i ena kanten och det gäller bara att få tag i den sedel som har den rätta tandningen. För-den skull skall alla upphittade »sedlar» sändas till Åhlén & Åkerlunds Förlag, Stockholm. Där förvaras under kontroll en sedel med den rätta tandningen. Alla som sända in upphittade »sedlar3, med just den tandningen erhåller en äkta femtiokronorsedel. Det gäller således att passa på och vara kvick i vändningarna. Det finns, som synes möjlighet att på Stångaspelen förtjäna grova pengar.

Stångstörtning och gotländsk femkamp m. m.
Kl. 15 börjar de mest publikdragande idrotterna: Stångstörtning, femkamp, ryggkast och skämttävlingar. Dessa idrotter äro, så allmänt bekanta för sin underhållande natur av stundom våldsamt skrattretande art, att de icke här behöva särskilt presenteras.

Russgalopp.
Kl. 16 får vi se en tävling av »skogsbaggar» ridna av pojkar eller ynglingar. För många för att inte säga alla blir det helt säkert ett trevligt och roande inslag i årets Stångaspel.

Prisutdelning.
Prisutdelningen kommer att förrättas av landshövding Åke Hovgard omkr. kl. 20. Helst skulle vi se att prisutdelningen kunde vara avslutad vid den tidpunkten. Under alla förhållanden kommer prisutdelningen att börja så fort de flesta grenarna äro klara.

Servering.
På idrottsplatsen serveras kaffe, läskedrycker, korv och glass, smörgåsar och mjölk samt konditorivaror m. m. På söndagen finns det även en restaurang på idrottsplatsen, där man för en billig penning kan erhålla ett mål lagad mat.

Basar med jättedansbana.
Både lördagskväll kl. 20 och söndag kl. 16 är basar anordnad på festplatsen i den vackra Lärkparken. Där finns storslagna basaranordningar med tillfälle till förlustelse av många slag. Bl. a. finns där en stor dansbana av jättedimensioner och tillfälle givs på så sätt att få en svängom efter förstklassig musik.

Tågtider och biljettpriser.
På söndag gäller enkel biljett för fram- och återresa till Flygfältet i Roma. Samtliga tåg stanna vid festplatsen för av- och påstigning. På tävlingsplatsen finns tidtabell anslagen för tågtiderna.
Alla biljetter lösta till Roma gälla för avstigning vid festnlatsen.

Lämpliga tåg att resa med.
En del åskådare vill se hela tävlingen och vara med från början. De kunna resa med vilket tåg de vill, och det finns många att välja på, både ordinarie och extra. Somliga åskådare vill däremot vara med om det som från deras synpunkt är mest spännande och i det fallet torde nog många vilja vara med om att plocka 50-kronor eller se stångstörtning, russloppet, femkampen och skämttävlingarna. För dem är det särskilt ordnat med ett tåg från Visby som går kl. 12.10 alltså ordinarie tåget, med ankomst till Roma kl. 12.39 samt söderifrån med avgång från Burgsvik kl. 11.50 och ankomst till Roma kloster kl. 13.50. Från Hablingbo går ett lämpligt tåg kl. 11.25 med ankomst till Roma kl. 12.37.
På kvällen kan man komma hem med olika tåglägenheter. De senaste tågen avgå från festplatsen på följande tider:
Från festplatsen mot Burgsvik 23.45 Från festplatsen mot Visby 24.00 Från festplatsen mot Hablingbo 22.45
Från festplatsen mot Slite 22.45
Se f. ö. den å Stångaspelens affisch, som finns anslagen å samtliga järnvägsstationer, tryckta tågtidtabellen.
Till Katthammarsvik avgår extrabuss från festplatsen kl. 23.
Vi hoppas på en i allo trevlig festdag vid årets Stångaspel och hälsar alla och envar välkomna med ljuvlig sommarvärme och solsken i blick.
Stånga den 3 juli 1952.
Reinh. DahlgrenGotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151
Årgång 69