19520705 - Lärartjänsterna.

Lärartjänsterna.

Till ord. småskollärarinnor i Roma har antagits Gunnel Karlsson och Barbro Olofsson, f. i Eskelund.Gotlänningen
Lördagen 5 Juli 1952
Nr 152
Årgång 69