19520707 - ROXY - Hamnstadens skuggor.

ROXY - Hamnstadens skuggor.
Kirsten Heiberg, Heinz Engelmann

En spännande fränt suggessiv film
från Hamburgs sjömanskrogar
och hamnkvarter!

 Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153
Årgång 69