19520707 - Bröllop

Bröllop

Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Vall, då köpmannen Karl-Olof Dahlström, Vall, och fröken Sonja Lindqvist från Alvena i Vallstena sammanvigdes. Vigseln förrättades i Valls kyrka av komminister Elmar Töldsepp, och då brudföljet tågade till kyrkan gick spelmännen Yngve Hansson och Uno Veström från Vallstena i spetsen och spelade en gotländsk brudmarsch.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskälkar: Barbro Widin—Hans Dahlström, Kerstin Johansson — Gillis Lindqvist, Mary Wedin—Tryggve Johansson, Barbro Lindqvist—Erik Ohlsson, Gun Riggert—Einar Veström, Berit Pettersson—Arvid Holm och Margaretha. Widen—Herman Johansson., Bruttöverska var brudens syster fru Aina Larsson, Vallstena, och bruttbonde dir. Åke Berg, Stockholm. Brudnäbb, var. Eva Har-dinge och Göran Olsson.
Efter vigseln gav brudgummens föräldrar middag för den närmaste-släkt- och vänkretsen. Som värd fungerade hr Nils Hardinge och som värdinna fru Margit Richard. Ett stort antal lyckönskningstelegram ingick. På kvällen samlades massor av folk, både unga och gamla, utanför bröllopsgården, och brudparet hyllades på hävdvunnet sätt. Ett praktfullt fyrverkeri avbrändes, hurraropen skallade, saluten vår öronbedövande, och i den vackra ljusa sommarkvällen tråddes dansen kring ungmansstången.

I lördags vigdes i Hejde kyrka chaufför Karl-Henry Karlsson och fröken Liljegren, Klinte i Follingbo. Vigseln förrättades av brudparets konfirmationslärare, kyrkoherde Bernt Bergdahl, Hejde.Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153
Årgång 69