19520708 - Folkskolorna.

Folkskolorna.

En icke ordinarie folkskolläratjänst i Näs skola söks av sju personer, medan två i. o. småskollärarinnetjänster i Havdhem och Hablingbo söks av sjutton och en i. o. skolkökslärarinnetjänst vid Havdhems och Burgsviks fortsättningsskolor söks av en person.Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154
Årgång 69