19520712 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller änkefru Amanda Ohlsson, Lunds i Grötlingbo, församlingens äldsta medlem, på måndag. Den gamla, som är änka efter folkskollärare N. A. Ohlsson, är född på den kulturhistoriskt intressanta medeltida Kattlundsgården och har hela sitt liv varit bosatt i Grötlingbo. Numera bor hon hos dotter och måg vid Lunds. Hon har tillhört kyrkliga syföreningen och missionssyföreningen i Grötlingbo. Fru Ohlsson är de många åren till trots vid en förvånansvärt god andlig och kroppslig vigör. Hon följer vaket med vad som händer och sker och pysslar dagligen med mångahanda ting i hushållet på Lunds.

SJUTTIOFEM ÅR fyller förre hemmansägaren Arvid Gardell, Bäcks i Hangvar. Gården vid Bäcks har han innehaft en lång följd av år, men numera har den övertagits av en son till honom. Han har tidigare innehaft en del allmänna uppdrag, bl. a. som ledamot av fattigvårdsstyrelsen, valnämnden och pensionsnämnden. Jubilaren, som alltid varit en glad och trevlig människa, har ännu sitt goda humör i behåll, liksom den kroppsliga vigören:

SJUTTIO ÅR fyller på måndag hemmansägaren Axel Engström, Sudergårda, Fårö. Sjuttioåringen är född vid Sudergårda och har gjort sig känd som en duktig lantbrukare och bra karl.

SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Hildur Hallbom, maka till lantbrukaren August Hallbom, Allmungs i Stånga. Jubilaren, som är bördig från fastlandet, är en duktig och arbetsam hemmets kvinna.

I morgon fyller linjearb. Oskar Mattias Nilsson, Bingeby 9 i Visby, sextio år.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag stenarbetaren Einar Norman, Utbunge i Bunge, Jubilaren, som är född vid Änges i Bunge, har i många år varit anställd vid Bungenäs. Han har också gjort sig känd som en duktig utövare av varpa-sporten.

På tisdag fyller fröken Naima Nyström, Gerete i Follingbo, femtio år. Hon är född vid Gerete, vilken gård numera innehas av en broder till henne.

Fru Ragnhild Olofsson, Stora Ire i Hellvi, fyller på tisdag femtio år. Jubilaren, som är född på Fårö och maka till lantbrukaren Artur Olofsson, är ansluten till IOGT.

Femtio år fyller på tisdag jordbruksarbetaren Knut Rudberg, Skomakra i Lummelunda.Gotlänningen
Lördagen 12 Juli 1952
Nr 158
Årgång 69