19520714 - Ett mycket välkommet regn

Ett mycket välkommet regn

har under de senaste dygnen kommit över Gotland, men ännu behövs det mycket mera. Sammanlagt under båda dygnen har Roma fått 8 mm, Hoburgen 7, Visby och Fårö 3, Katthammarsvik och Gotska Sandön 1 mm.Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159
Årgång 69