19520714 - En rad lärartjänster

En rad lärartjänster

vid folk- och småskolorna i länet har i dagarna tillsatts. Sålunda har till ord. folkskollärarinna i Lärbro antagits fru Ingrid Engquist, Hellvi, och till i. o. folkskollärare antagits följande: vid Stenkyrka folkskola fru Kerstin Olsson, senast anställd i Borensberg, vid Väskinde—Bro folkskola Sture Engquist, Hellvi, vid Fole—Lokrume folkskola Bertil Söderholm, Uppsala, och vid Näs folkskola Henning Nilsson, Väte.
Två småskollärarinnetjänster i Havdhems skoldistrikt (Näs och Hablingbo) har lockat 17 sökande, och den ena tjänsten har besatts med Ingegerd Jönsson, Gualöv (förut i Tofta).
Till skolkökslärarinna i Havdhems skoldistrikt med fyllnadstjänstgöring i Burgsvik har antagits fru Gunnel Wittberg, Hemse.
— En skolkökslärarinnetjänst i Slite skoldistrikt har inte lockat någon behörig sökande.Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159
Årgång 69