19520714 - Föreningen Gotlands kontrollassistenter

Föreningen Gotlands kontrollassistenter

höll i lördags i samband med en utflykt sitt årsmöte vid Sudersand på Fårö under ledning av John W. Andersson, Lärbro, som även omvaldes till ordf. Ragnar Sjödell, Halla, blev vice ordf., C.-E. Calamnius, Stenkyrka, kassör, och Arel Kahl, Endre, styrelsesuppl. Till revisorer valdes Karl Bengtsson, Hörsne, och Gillis Gustafsson; Sanda.Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159
Årgång 69