19520716 - Dödsfall

Dödsfall

I en ålder av 65 år avled i går fröken Maria Söderberg, Bander. Hon var född vid Smiss i Hejde och kom i unga år ut i tjänst. I början på 1900-talet kom hon till Silte och där har hon varit i hela sitt liv. Hon har i många år varit ansluten till Silte baptistförsamling, där hon varit en intresserad och verksam medlem. Som tjänarinna har hon varit plikttrogen och ansvarskännande och gjort sig omtyckt var hon kommit.
Närmast sörjande är broder, lantbr. Karl Söderberg, Gervaids i Hejde, och syster, fru Anna Karlsson, Träkumla.Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161
Årgång 69