19520717 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag änkefru Ida Budin, Bosarve i Lye. Hon är född i Bara och änka efter hemmansägaren Valter Budin. Hon har i många år tillhört kyrkliga syföreningen och är för övrigt mycket kyrkligt intresserad. Hon är trots den höga åldern vid mycket god vigör och deltar ännu i hushållsarbetet.

SJUTTIOFEM ÅR fyller fru Emma Josefina Johansson, Oscarsvägen i Slite, i dag.

På lördag fyller änkefru Antoinetta Gardell, Smedjegat. 4, Visby, sjuttiofem år.

Förre byggnadssnickaren Karl Jakobsson, Botvalda i Stånga, fyller på lördag sjuttiofem år. Han är född i Linde men har i ett femtiotal år varit bosatt i Stånga.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag fru Gunhild Söderdahl, maka till förre handlanden Oskar Söderdahl, Stora Vägome i Lärbro.

Sjuttio år fyller i dag hr K. V. Erlandsson, Närs i Othem. Han är född i Madesjö församling, Kalmar län. Sedan 1919 är han anställd vid Slite cement samt tillhör köpingens hemvärn.

FEMTIO ÅR fyller på lördag hemmansäg. Otto Blomberg, Nickarve i Hejdeby. Han är född vid St. Tokby i Fole och övertog gården i Hejdeby efter sitt giftermål.

Färjeman John Albert Manfred Johansson, Fårösund, fyller på lördag femtio år.

På lördag fyller stenarbetaren Oskar Nilsson, Biskops i Bunge, femtio år. Han är anställd vid Bungenäs kalkbrott.Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162
Årgång 69