19520719 - ROXY - Dödspatrullen.

ROXY - Dödspatrullen.
Lloyd Bridges, Marie Windsor och John Ireland

Om män som slogs för sitt liv och kvinnor för sin kärlek!Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164
Årgång 69