19520719 - FILM.

FILM.

Roxy: »Dödspatrullen»
Trots att det är mitt i sommaren så hade Roxy nästan fullspikat vid premiären på »Dödspatrullen», en berättelse från tiden för de stora indiankrigen i västern i slutet på 1800-talet. Filmen är en ganska frän historia, det sparas inte på effekterna och stundom visas scener från strider som för några år sedan obönhörligen skulle klippts av censuren. Spänningen hålls hela tiden på toppen och vad skådespelarprestationerna angår har man inget att anmärka. En film för alla ynglingar mellan 17 och 70 år.
CrickGotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164
Årgång 69