19520721 - Turistmotor föga lockande.

Turistmotor föga lockande.

I MK Gutarnas regi kördes i går en turisttävling med 20-talet deltagande fordon, bilar och mc. Det började med rena promenadåkningen men vid Fågelhammar i Ljugarn, där målet var förlagt väntade en hel del besvärligheter som gav många försmädliga prickar i resultat. Överlägsen segrare blev K. F. Andersson, GMF, med sin Taunus. Han hade 20 prickar.
Sune Larsson, MKG (Volkswagen), ledde en bra stund. Han hade 97 prickar medan närmast följande hade 147. Starten skedde vid Sjonhemsbacke och sedan gick banan över Botvatte i Ala, vägskälet söder s i Hallgårds i Östergarn och ett par hundra meter in på vägen öster om Ardre ödekyrka, dem sista vägsträckan var följaktligen »svart». Sista persen kom i form av några manöverprov, knepiga nog att klara.

Mc-förarna
åkte berg- och dalbana bland Fågelhammars raukar, fick pröva sin förmåga att köra på planka och mycket annat trevligt och spännande. Bäst var Hans Lindgren, MKG, som körde HVA. Han gjorde en fin prestation och fick endast 2 prickar.
Omedelbart efter tävlingen förrättade kapten C. O. Ossiann prisutdelning och så kom då lönen för dagens motormöda, dopp i resp. kaffekopp och saltan bölja.

Resultat:
Bilar:
1) K. F. Andersson, GMF, 20 prickar,
2) Sune Larsson, MKG, 97,
3) Helge Alvengren, GMF, 147,
4) L. Å. Wanrud, I 18, 188,
5) Folke Magnusson, I 18, 257,
6) Lennart Svensson, MKG, 476
(utom tävl.) Kate Ossiann, MKG, 272.

Motorcyklar:
1) Hans Lindgren, MKG, 2 prickar,
2) Curth Barthelsson, Södra MK, 4,
3) P. Å. Carlsson, GMF, 11,
4) C. G. Geijer, I 18, 25,
5) L. A. Larsson, MKG, 28,
6) Bengt Johansson, MKG, 29,
7) Lennart Holmberg, MKG, 31,
8) Allan Johansson, A 7, 35,
9) Bertil Ireljung, A 7, 35,
10) Villy Pettersson, MKG, 60.Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165