19520722 - Till ord. folkskollärare och kantor

Till ord. folkskollärare och kantor

i Tingstäde har antagits folkskollärare Lennart Olsson, Mästerby, i år utexaminerad från Linköpings seminarium.
— En i. o. folkskolläraretjänst i Lummelunda har besatts med Anne-Marie Jansson, Stensjön.Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166
Årgång 69