19520723 - Ont om skolkökslärarinnor.

Ont om skolkökslärarinnor.

En ledigförklarad tjänst som skolkökslärarinna i Ljugarns skoldistrikt har lockat fyra sökande, ett uppseendeväckande stort antal, då tidigare ingen enda behörig sökande anmält sig till liknande tjänster i Slite, Romaklosters och Tingstäde skoldistrikt.Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167
Årgång 69