19520723 - Tre motorcyklar återfunna.

Tre motorcyklar återfunna.

Tre »lånade» motorcyklar har nu återfunnits. Den ena, som försvann vid konditori Norrgatt, hittades i ett dike vid järnvägsövergången på Broväg, medan en annan återfanns vid Lasarettsporten i Nordergravar efter att ha försvunnit från gamla mejerigården på Söderväg. Den tredje motorcykeln hade »lånats» ute i Follingbo och hittades ett stycke längre ut.Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167
Årgång 69