19520725 - Ett åskregn

Ett åskregn

gick i dag på middagen fram över mellersta Gotland, sålunda fick Roma 3 mm på 15-20 min., medan Halla fick hela 10,5 mm på knappt en timme. I Vänge hade man fått 5 mm.Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169
Årgång 69