19520728 - Bröllop

Bröllop

I Klinte kyrka vigdes i går fil, mag. Lars-Åke Åkesson och fröken Margit Sahlström, Trollhättan. Vigseln förrättades av prosten Gustav Sjöberg. Efter vigselakten sjöng brudgummens syster fröken Ingrid Åkesson en solosång. Uppvaktande tärna var fröken Anne-Marie Thorsell och kyrkomarskalk var kandidat Åke Sjöberg.
Efteråt gavs middag på Klintegården. Ett stort antal telegram anlände under dennas lopp. Kapten Struve läste en dikt, som brudgummens mor hade diktat till brudparet och tal hölls dessutom av brudgummens far, vigselförrättaren och av kyrkomarskalken.
På kvällen hade en stor mängd folk från bygden samlats för att hylla brudparet.

På lördagen vigdes i Bunge kyrka butiksföreståndare Helge Juniwik, Visby, med fröken Laila Pehrson, dotter till bergsprängaren Edvin Pehrson och hans maka, född Johansson, Bungenäs. Vigselförrättare var kyrkoadjunkt E. Percival. Spelmän var hrr Gösta Andersson och Karl Nyström, Fårösund, samt Herbert Söderdahl, Fårö.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Elsa Karlsson —Gustav Johansson, Berit LittäienenGustav Larsson, Lilian Sjölin—Sture Hartberg. Brudnäbb var Eva Larsson.
Efter vigseln gavs middag på Bungenäs för ett 40-tal inbjudna. Värd och värdinna var resp. hemmansägaren Karl Gustav Larsson, Burgsvik, och skolkökslärarinnan Gertrud Jakobsson, Bungenäs.
Vid bröllopsmiddagen hölls tal av vigselförrättaren, värden, hr Bertil Larsson, butiksföreståndare Gustav Johansson och verkmästare Ivan Jakobsson. Ett 40-tal telegram upplästes.
De nygifta hyllades på kvällen av bygdens ungdom med leven. Ett vackert fyrverkeri avbrändes

I Fårö kyrka har vigts tulltjänsteman Gunnar Bäckman, Fårösund, och fröken Gunnel Blesell, dotter till jordbrukaren Gunnar Blesell, och hans maka, Lauters på Fårö. Vigselförrättare var kyrkoherde Sten Burstedt. I kyrkan spelade hr Sigurd Jansson, Stockholm, på violin Merikantos Folkvisa. Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett antal inbjudna.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var Britt-Louise Lang—Eddy Bäckman, Klara Andersson—Rune Jakobsson, Birgitta Jansson—Nils Sjöblom. Brudnäbb var Tommy Andersson och Maj-Lis Jansson. Som bruttbonde och bruttöverska fungerade hr Lars Ekelund, Klintehamn, och fru Dagny Andersson, Stockholm.

I lördags vigdes i Hamra kyrka herr Viktor G. E. Ödahl och fröken Gunhild Wahlby, dotter till hemmansägare Artur Wahlby och hans maka, Skogs i Hamra.
Gästerna samlades i bröllopsgården och därifrån tågade brudföljet till kyrkan företrätt av spelmännen Mauritz Ödahl och Martin Karlsson. Kantor Erik Esklund, Vamlingbo, sjöng ett solo, varpå pastor Thure Åberg förrättade vigseln. Under bröllopsmusik tågade brudföljet ut ur kyrkan och fortsatte med spelmännen till bröllopsgården. Här hälsades brudparet av värden hr Helmer Jakobsson som i ett hjärtligt tal inbjöd alla till bröllopsfest.
Värdens tal besvarades av bruttbonden kantor Axel Gislestam. Under bröllopsmiddagen utfördes musik av spelmännen och tal hölls av vigselförrättaren, bruttbonden och bruttöverskan fru Gunvor Ahlström-Nilsson, Visby. Ett stort antal telegram anlände.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Ingrid Wahlby—Axel Karlkvist, Britta Wahlby—Jonas Karlkvist, Berit VestbergHugo Wahlby, . Margit Melin—Lars Wahlby, Lisbet Lind—Erik Larsson och Maja Tiberg—Thure Lind. Värdinna var fru Agnes Jakobsson och brudnäbb Inga-Britt och Ulla Ahlqvist och Inger Häglund.
På kvällen var en stor skara ungdomar från trakten samlad på bröllopsgården för att hylla brudparet på sedvanligt sätt.Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171
Årgång 69