19520729 - Svenskbyborna på Gotland

Svenskbyborna på Gotland

kommer den 1 aug. att fira sin årsdag av ankomsten till Sverige i Roma kyrka. I år är det 23-årsdag och det blir som vanligt nattvardsgudstjänst kl. 10 med samkväm efter. Pastor Sigfrid Hoas kommer att medverka.Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172
Årgång 69