19521107 - Kyrkorestaureringarna.

Kyrkorestaureringarna.

Pastorsämbetet i Lärbro har hos riksantikvarieämbetet anhållit om tillstånd för konservator Bertil Bengtsson, Linköping, att konservera Lärbro kyrkas altarskåp. Riksantikvarieämbetet har svarat, att dessförinnan måste en beskrivning av det planerade arbetet ha sänts ämbetet.
Landsantikvarien i Visby har förordnats att som kulturhistorisk kontrollant följa restaureringsarbetena i Hangvars kyrka:Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259
Årgång 69