19521107 - Kyrkoherdetjänsten i Stenkyrka.

Kyrkoherdetjänsten i Stenkyrka.

Den 7 och 14 december kommer t. f. kyrkoherden E. A. Björlander i första förslagsrummet resp. kyrkoherden K. G. Sundström i andra förslagsrummet att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda pastorat.
I Stenkyrka äger provpredikan rum kl. 11 vid en högmässa som sammanlyst för Stenkyrka och Tingstäde och i Martebo kl. 13 vid en högmässa, sammanlyst för Martebo och Lummelunda.
Valförrättare blir kontraktsprosten Axel Klint med kyrkoherde Anders Wernberg som suppleant. Frågodagsförrättninb och val kommer att äga rum i Stenkyrka på tid som valförrättaren kommer att meddela senare.Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259
Årgång 69