19521107 - Hantverksföreningen

Hantverksföreningen

höll sitt ordinarie möte i Hantverkargården i går kväll under god tillslutning av medlemmar. Slöjdlärare Arne Rydberg lämnade en rapport från hantverkskongressen och i samband därmed berördes en del organisationsfrågor. Stenhuggare Rud. Eklund höll föreglrag, vari han gav historiska glimtar från yrket i gångna tider, både från Visby under medeltiden och från södra Gotland under 1600-1700-talens livliga verksamhet i stenhuggeri. Föreningen beslöt att tillsammans med damklubben hålla julförsäljning och Luciafest den 14 december. Två nya medlemmar introducerades i föreningen.Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259
Årgång 69