19521107 - Tvisten om var kommunalfullmäktige i Tingstäde

Tvisten om var kommunalfullmäktige i Tingstäde

storkommun skall hålla sina sammanträden har nu slutgiltigt avgjorts. K. m:t har avslagit de besvär som herrar Torsten Gustafsson, Adolf Björkander, Erik Forslund och Johan Nilsson har anfört över att länsstyrelsen efter anförda besvär från herrar Bertil Eriksson, Karl Thomsson och Nils Persson i Tingstäde hade beslutat upphäva fullmäktiges beslut att dess sammanträden under 1952 skulle hållas i Visby. Som orsak till besvären anfördes dels att beslutet (som f. ö. gick igenom med 18 röster mot 11) inte hade kommit till i laga ordning samt att det stod i strid med gällande författningar.Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259
Årgång 69