19521107 - Dödsfall

Dödsfall

Efter flera års sjukdom har lantbrukaren Erik Lindberg, Galls i När, avlidit, endast 37 år gammal. Han var född i När och vid sidan av sitt jordbruk bedrev han fiske. Närmast sörjande är maka och tre barn samt åldrig moder.Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259
Årgång 69