19521107 - Endast trafikmål på Allekvia i går.

Endast trafikmål på Allekvia i går.

Vid de fortsatta förhandlingarna på Allekvia i går upptog förhandlingslistan endast trafikmål, samtliga anhängiggjorda av landsfiskalen i Roma distrikt.
En kollision hade inträffat då en personbil sökt köra om en släde i kurvan vid Hallfreda i Follingbo. Från andra hållet kom just en lastbil och båda fordonen kolliderade. Det blev 20 dbr å 15 kr för den ovarsamme personbilsföraren.

En annan personbil hade vid Karby i Roma kört om en parkerad bil och även han mött ett annat fordon, med vilket han krockat. Domen blev 25 dbr å 10 kr
Ytterligare en person var åtalad för en liknande förseelse. Han hade inte sett upp på en mötande bils körriktningsvisare och orsakat kollision. Han fick böta 8 dbr å 6 kr.
I Buttle hade vid ett tillfälle i somras en tankbil lastad med 4.000 liter bensin haft så hög fart, att föraren inte kunnat behärska vagnen utan denna hade stjälpt och blivit liggande med hjulen i vädret. Föraren fick nu böta 30 dbr å 5 kr.

Vid Gotl. Hässelby hade en bil kört ut i vägen utan att föraren av denna sett sig för. Han körde på en annan bil som just passerade. Domen löd på 8 dbr å 5 kr.

För vårdslös körning och för att inte ha haft körkort stod en bilist åtalad. Han hade hållit för hög fart vid ett möte och kört på fel sida av vägen. Svar. skyllde på halkan, farten hade heller inte varit så stor. Svar. hade både haft bil och motorcykel men inte kunnat skaffa sig körkort då han inte haft råd till det. 50 dbr å 4 kr blev straffet.Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259
Årgång 69