19521108 - ROXY - Järnhandsken.

ROXY - Järnhandsken.
Glenn Ford

 Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260
Årgång 69