19521108 - Järnvägens säkerhetsanordningar.

Järnvägens säkerhetsanordningar.

Järnvägsstyrelsen har anhållit om väg- och vattenbyggnadsstyrelsens yttrande angående behovet av säkerhetsanordningar vid korsningen av Hästnäsvägen och järnvägen Visby—Väskinde.Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260
Årgång 69