19521108 - Mjölkpropagandans

Mjölkpropagandans

sedvanliga diplomutdelning äger rum i Hemse torsdagen den 20 nov., i Visby fredagen den 21 och i Klintehamn lördagen den 22. Efter filmförevisning och diplomutdelning, vilken i Hemse förrättas av landstingsman Aug. Jacobsson, i Visby av landshövding Åke Hovgard och i Klintehamn av rektor Albin Åkesson, blir det kaffesamkväm. Till diplomutdelningarna är alla leverantörer välkomna med familjemedlemmar och anställda samt även andra intresserade.Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260
Årgång 69