19521108 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på tisdag änkefru Frida Augusta Björk, Loggarve i Klinte.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag änkefru Olga Pettersson, Brunnebacke i Lärbro. Jubilaren är född i Grötlingbo och blev på 90-talet gift med sedermera klockaren Elis Pettersson i Lärbro. I hemmet under backen växte upp en barnaskara, som alla har lyckats bra i livet och burit med sig som barlast ut i livet något av den rika utrustning å huvudets vägnar, som varit fru Pettersson egen. Hon har varit en bokens vän och läser gärna och med förkärlek .,all modern litteratur hon hinner. Det finns heller icke så många korsord, som inte hon kan knäcka och in i sitt åttonde deecnnium har hon behållit en ovanlig vitalitet oph, bär icke trots allt arbete och möda i tiden ett enda grått hårstrå. Hon stod som en trogen och kunnig medhjälpare vid sin mans sida vid vården av Lärbro kyrka och kyrkogård och bor nu efter makens död för något år sedan kvar i hemmet tillsammans med en dotter och måg.

På tisdag fyller f. förmannen vid maltfabriken i Visby Gunnar Aronsson, Pilängsgatan 18, sjuttiofem år. Han är född i Visby och var i unga år anställd som kusk vid trädgårdsmästare Lind, men övergick sedan till maltfabriken, där han avancerade till förman. Efter en 40-årig välmeriterad tjänstgöring avgick han i början av 1940-talet och vid sin avgång erhöll han Patriotiska sällskapets guldmedalj för lång och trogen tjänst. Jubilaren, som alltjämt är vid god vigör, tjänstgör nu som eldare vid spädbarnshemmet vid Vikingagatan.

På tisdag fyller f. arbetsförmannen Karl Gustav Larsson, Audungs i Bunge, sjuttiofem år.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag lägenhetsägaren Selma Pettersson, Kajlungs i Lärbro. Hon är född i Lärbro och har levt där hela sin tid, Stark, uthållig och arbetsvillig har hon uträttat ett gediget dagsverke i andras. tjänst. I sin ungdom var hon under flera år anställd hos prosten Sik i prästgården i Lärbro och sedan har hon hjälpt grannar och kanske främst vid Hägvide med alla förekommande göromål, både grovt och mindre betungande sysslor. En järnhälsa har varit hennes särskilda gåva i livet.

På tisdag fyller änkefru Frida Bodin, Visborgsgatan 49, Visby, sjuttio år. Hon är änka efter riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume. Medan hennes make vistades i Stockholm under riksdagsperioderna stod hon för gårdens skötsel och gjorde sig därvid känd som en mycket energisk och duktig kvinna. Hon visade även stort intresse för kommunala frågor och var bl. a. ledamot av fattigvårdsstyrelsen.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag fru Adina Andersson, maka till jordbruksarbetaren Hugo Andersson, Burge i Eksta. Hon är född i Fleringe och har gjort sig känd som en arbetsam och duktig kvinna. Sedan flera år sköter son skolstädningen och svarar för skolmåltiderna i Eksta. Vidare är hon en intresserad medlem av Röda korset.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag fru Judit Bendelin, maka till lantbr. Sigfrid Bendelin, St. Norrgårda i Väskinde.

På tisdag fyller fru Signe Johansson, maka till byggnadsarbetaren Aron Johansson, Ejsarve i Levide, femtio år. Hon är född i Hemse.

Femtio år fyller på tisdag fru Ester Dahlström, Slite.

På tisdag fyller stenarbetaren Karl Viktor Sigfrid Johansson, Audungs i Bunge, femtio år.Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260
Årgång 69