19521108 - Sextioåring.

Sextioåring.

Lantbrukaren Herman Collberg, Follingbo.

På torsdag den 13 november fyller en av länets mera kända lantbrukare, kyrkvärden Herman Collberg, Kallings i Follingbo, sextio år.
Jubilaren, som tillhör en gammal känd gotlandssläkt, vars flesta manliga medlemmar varit präster, är född vid Nygårds i F,ollingbo och son till häradsdomaren Johannes Collberg. Efter att ha avlagt realskoleexamen i Visby 1909 ägnde han sig åt jordbruk och övertog 1933 Kallings i Follingbo, vilken gård varit i jubilarens hustrus ägo sedan 1600.talet.
Hr Collberg har gjort sig känd som en driftig och energisk jordbrukare, vilken sköter sin egendom på ett mönstergillt sätt. Hans energi och arbetsförmåga har tagits i anspråk även för kommunala och allmänn värv. Sålunda är han vice ordförande i kyrkostämman, ledamot av kyrkorådet, kyrkokassör och kyrkvärd. Inom storkommunen är han vice ordf. i nykterhetsnämnden och ordf. i valnämnden. Vidare är han ledamot av styrelsen för Gotlands norra härads kretursförsäkringsförening. Tidigare har jubilaren varit vice ordf. i kommunalstämman, kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden, godeman vid lantmäteriföritittningar ordförande i förbundsdirektionen för Follingbo-Akebäck kristidsnämnd och tillika kassör. Livligt intresserad av jordbrukets politiska, fackliga och ekonomiska föreningsrörelses är jubilaren ledamot av Bondeförbundets distriktsstyrelse, ordförande i RLF:s lokalavdelning för Follingbo och Akebäck samt revisor i Visbyortens jordbrukskassa. Tidigare har han varit revisor även i Gotlands andelsmej eriförening.
Personligen har jubilaren gjort sig känd som en rejäl och rättrådig, sympatisk och tillmötesgående man, som förvärvat en talrik vänkrets och gjort sig högt skattad bland dem med vilka han under årens lopp kommit i beröring. Man kan därför ta för givet att det blir både många och hjärtliga hyllningar, som på högtidsdagen kommer att strömma till jubilarens trevna och gästfria hem vid Kallings.Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260
Årgång 69