19521110 - HANSA - Drömsemester.

HANSA - Drömsemester.
Dirch Passer och Stig JärrelGotlänningen
Måndagen den 10 November 1952
Nr 261
Årgång 69