19521110 - SKYTTE

SKYTTE

300 skyttar i blåsiga kretsfältskjutningar.
Söndagens kretsfältskjutningar missgynnades av det rådande blåsvädret, men samlade trots detta 296 skyttar. I Norra kretsen, där tävlingen var förlagd till terrängen Bläse—Gaustäde, hade Fleringeskyttarna placerat följande fem mål: 1) Motalamål, knäst. 150 m., 2) Fronthund, 270 m., 3) Huvudmål, knäst. 90 m., 4) 1/6-fig. 160 m., 5) 1/4-fig. 225 m. Skjuttiderna var 1 min. på samtliga.
Avdriften var stor, särskilt på mål nr 2 och avståndet till detta mål var ju också i längsta laget, men i övrigt syntes målen bra och tävlingen var väl ordnad. Bästa resultaten bland de 57 skytarna:
Kl. M: 1) B. Larsson, Fårö, 22 tr., 2) T. Olofsson, KA 3, 21, 3) G. Högbom, Tingstäde, 21 tr., 4) S. Larsson, KA 3, 21, 5) U. Person, KA 3, 21.
Kl. 4: 1) B. A. Larsson, Fårö, 22 tr.
Kl. 3: 1) S. Pettersson, Lärbro, 21.
Kl. 2: 1) O. Engström, Gothem, 21.
Kl. 1: 1) S. Nilsson, Lärbro, 10.
I tävlingen om Höstpokalen för 3-mannalag vann KA 3 med 58 p. före Fårö 52.
Medaljfordringar: guld 21, silver 19, brons 15.

Mellersta kretsens tävling
på Hällarna söder om Visby samlade 99 skyttar. Arrangörerna, A 7:s skytteförening, fick på grund av den hårda blåsten slopa ett ståendemål, varför tävlingen kom att omfatta 4 stationer: 1) avskuren 1/1-fig., miniatyr, 146 m., 2) Motala nr 1, 115 m., 3) 1/4-fig. profil, 210 m., 4) 1/3-fig. 220 m. knast. f. kl. 3—M. Skjuttiderna var 1 min., med undantag för mål 1 o. 2, där kl. 3—M hade 45 sek. Första målet visade sig vara svårast.
Högsta resultatet 19 tr., nåddes redan i första patrullen av Ivås, Visborgs, men Rickard Nilsson, Endre, kom också upp till samma träffantal och vann i särskiljningen. Nils Olofsson, Torsburg, som även han -hade 19 tr., vann sin klass överlägset. Bästa resultat:
Kl. M: 1) R. Nilsson, Endre, 19 tr., 2) I. Ivås, Visborgs, 19, 3) H. Jonsson, A 7, 18, 4) P. S. Wallin, Visborgs, 16, 5) A. Herlitz, Visby, 16.
Kl. 4: 1) K. Ringqvist, A 7, 17 tr., 2) M. Lindblad, Visby, 13, 3) E. Holmer, Visby, 12, 4) G. Glifberg, Ekeby, 12, 5) S. Wirbing, A 7, 12.
Kl. 3: 1) N. Hellgren, Endre, 16 tr., 2) V, Lundin, Ekeby, 15, 3) S. Tevell, Visby, 14, 4) B. Kolmodin, Ekeby, 14.
Kl. 2: 1) N. Olofsson, Torsburgs, 19 tr., 2) N. Lundstedt, A 7, 13, 3) S. Sandelius; Torsburgs, 12, 4) T. Nilsson, Hässelby, 12.
Kl. 1: 1) 245 Malmberg, Visborgs, 15 tr., 2) 76 Elvingsson, Visborgs, 14, 3) 2077 Forsberg, Visborgs, 13, 4) G. Lindkvist, Bara, 13, 5) 742 Rosen, Visborgs, 13 tr.
Medaljfordringar: guld 17, silver 14, brons 12 tr.
Klassegrarna erhöll hederspriser och andremännen fick A 7:s skytteförenings bronsmedalj.
Tävlingen, som var väl arrangerad och gick raskt undan, kunde avslutas redan vid 12-tiden.

Södra kretsens skyttar
vilka som vanligt var de flesta till antalet — 140 st — hade sin tävling förlagd till Närsholm.
Blåsten var även här mycket besvärlig och då avstånden därjämte synas ha varit ganska dryga — att döma av de ungefärliga uppgifter som lämnats — blev träffresultaten blygsamma för flertalet skyttar. Bäste man blev K. J. Nilsson, Linde, med 22 tr.
Medaljfordringar: guld 19, silver 16, brons 14.
Sydöstra kretspokalen togs av Stånga med 88 tr före Lau 83.
Målen var: 1) 1/2-fig. ca 300 m. knäst., 2) 1/4-fig. ca 250 m., 3) 1/1-fig. min. ca 300 m, 4) fronthund ca 150 m stående, 5) huvudmål ca 150 meter.Gotlänningen
Måndagen den 10 November 1952
Nr 261
Årgång 69